Vyhledávání
Nejnovější příspěvky


5.8.2022:
     Taky vám tak mizí kámošky? Taky si všímáte, že se zase odehrává ještě další vlna jakéhosi sociál-
ního přerozdělení? Taky stále ještě vypadáváte z dalších kolektivů? Taky si poté, co minou první ne-
příjemné pocity, řeknete: "Já už tam nemusím! Panebože, to už fakt stačilo...!" ?
     Rve mi to žlučník, když vidím, jak dosud odhodlaná bojovnice za spravedlnost začala na faceboo-
ku velebit Babiše a opakovat po něm ty demagogický žvásty a lži jen proto, že za minulého lockdow-
nu se sice její děti ve škole nic moc nenaučily, ale dostávala plný plat a asi i o něco víc za pobyt
na chalupě, zatímco většinu menších podnikatelů tato Babišova finta poslala ke dnu (ale to nám ne-
vadí, hlavně že my jsme si ukousli dost ze společného krajíce, který nás všechny dalekosáhle zadlu-
žil), a přidala se tak k důchodcům, kteří za stovku přidanou k důchodu, jehož zoufalou výši má
na svědomí také on, neboť osm let svědomitě tuto zemi devastoval, koupili svým vnoučátkům, když
přišli na návštěvu, nějaký barevný chemický sajrajt a pravděpodobně jím též přispěli Babišovi do pra-
sátka, ale posunuli tak své potomky zase o kousek blíž k zoufalé budoucnosti.
     Všechno má svůj čas a ne všechno se dá předběhnout. Koho jste chtěli volit v posledních vol-
bách? Ty zoufalce s volebním programem typu "zrušíme daně a všechno bude skvělé", co po fatál-
ní prohře uraženě prskali "nezvolili nás, tak asi nechtějí změnu"? Nebyl a svým způsobem tam ještě
nemohl být nikdo. Jediná jakžtakž pozitivní možnost byla nezvolit Babiše, abychom se nezadlužili
na příštích sto let. Nevěříte? Je mi to jedno.
Tyto dny skončila naší zemi karma komunistických a postkomunistických vlád a až to doběhne,
za nějakých 3-5 týdnů, mohli bychom se začít pozvolna přesouvat k jakémusi kapitalismu. Teď je to
nejhlavnější, aby se těmi "novými kapitalisty" stali lidé střední vrstvy se šikovnýma rukama a chytrý-
mi (nikoli vychytralými) nápady v hlavě. Můžeme se teď zbavit všech, těch starých vychytralých haj-
zlíků i těch nových nekňubů, co se buď nechali uplatit nebo mají v hlavě nasráno, i když tu možná
původně jakási vůle byla. Nechápu, proč jdou všechny vlády (až na malé vyjímky) tímto směrem.
Je přece tak krásné, když vás lidé vaší země velebí a mají vás opravdu rádi, protože vy máte opra-
vdu rád je a děláte pro ně to nejlepší, aby se všem vedlo dobře. Dobře, tím nemyslím na vlastní
dluh. Ani na dluh někoho jiného. Neznamená to bořit, ale stavět a pak udržovat, když už máme
pro všechny dostatek. Neznamená to rozdávat do bezvědomí (bez vědomí) a začínat pak pod jhem
někoho jiného. To není ani začínání z nuly, to je z hlubokého minusu, kdy stále jen splácíme, pro-
tože stále jen vděčíme.... Takhle se stát nebuduje. Neznamená to rušení malých dopravních linek,
které "se nám nevyplácejí", neboť se vyplácejí občanům. Neznamená to podmazávat a táhnout
s mafiány, protože "se nám to vyplácí", protože se  to nevyplácí občanům. Neznamená to dávat
dávky těm, kdo nepracují a nepřinášejí žádný užitek, protože se "nám to vyplácí" ve volbách, ne
boť se to nevyplácí občanům. Nepotřebujeme neziskovky. Stačí nám ziskovky s lidskou tváří. Je
třeba mít empatii sami k sobě, ne k naříkajícím ksindlům. Dobře vládnout je velmi složité, ale v zá-
sadě velmi snadné. Těžké a složité je zřejmě hlavně nebýt ksindl.
Ježiš, to ten slovenský fňukal bude zas československy nadávat a fňukat a litovat se...

6.8.2002:
     Včera jsem doma přednášela svoji představu, jak bych řešila ukrajinskou otázku teď tady u nás:
Udělal bych takové jako "referendum", do kterého by se přihlásili ti, kdo jsou přesvědčeni a stojí
za tím, že by Ukrajinci u nás měli být podporováni tak, jak jsou, a opak, že je nemorální a nepřípust-
ný. V opačné kolonce by byli ti, kteří si to nemyslí a nesouhlasí s tím. Protože - myslím si - obě sku-
piny mají v tomto případě nárok na to, aby bylo jejich přání respektováno, zavedl by se program
"adoptuj si svého Ukrajince". Každý, kdo vyjádřil souhlas podporou, by dostal k dotování Ukrajince
ve výši toho, co schvaloval, tedy to, co by dostali od státu. Pokud by tu Ukrajinec pobýval s příbuz-
nými, podporoval by samozřejmě i je, protože rodina má podle zákona právo zůstat pohromadě.
Pokud 
by za jeho Ukrajincem přijela například matka na návštěvu, bude po dobu její návštěvy živit
i ji, pro
tože "je taky člověk", jak jsme nedávno slyšeli. Budeme rozumní, takže jako jednoho živitele
počítá
me jednu rodinu žijící pohromadě. Každopádně ale musí být mezi empatisty rozděleni všichni
Ukra
jinci. Takže řekněme jedna rodina s dvěma dětmi dostane jednu ukrajinskou rodinu o čtyřech
lidech. 
Bude mít za úkol je ubytovat podle jejich představ. (V nějaké zemi teď protestovali proti uby-
tování v motelu jako nedůstojném), takže pokud nemáte volný byt v centru s wifinou, zvolte raději
rovnou hotel. Dále se budou u vás stravovat. Ale jak známo, příliš jim u nás nešmakuje, takže opět
zvolte restauraci, tak jak to dělají v některých školách, když dětičky ofrňují nad tím, co v jídelnách
jedí naše děti. Ale pokud se vám nechce zabývat se zařizováním těchto věcí, můžete prostě pouze
zkopírovat dotace státu, které se vám mnohým zdají i tak nízké (před týdnem na mě jedna empatič- 
ka kříčela: "Ty bys vyžila za 5 tisíc měsíčně?!). Takže každý den, a to i o víkendu, položíte ráno 
na stůl 
8OO,- na stravu a 1560,- na ubytování. Samozřejmě to můžete například jednou za týden po-
slat  
na účet. Nezapomeňte všem členům koupit mobil (ale prosím vás, nějaký slušný, víte, že je i po-
užité oblečení urazilo, jak nás pokáral jejich oficiální mluvčí. Vždyť i z nemoderních zbraní byli kon-
sterno
váni) a karty s neomezeným kreditem. Dále je třeba přiložit kapesné, budete totiž platit i vše-
chny vstupy - muzea, kina, WC, ZOO, zábavní parky, bazény atd., takže pokud nechcete být hyeny, 
nešla bych denně pod tisícovku. Každý den půjdete do své kapsy, vytáhnete svoji peněženku, odpo-
čítáte z ní příslušný denní obnos a tyto peníze jim odevzdáte do natažené ruky. A další den zase
a další zase, a to i v so
botu a v neděli. Pokud mají auto, nezapomeňte zaplatit alespoň povinné ru-
čení, ať nemáte malér. Také příslušný počet legitek na MHD, ať nemusíte kupovat jízdenky po igelit-
kách. Pokud budou potřebovat lékařskou prohlídku, přijde vám složenka. Pokud budou potřebovat
(či chtít) nějaký lékařský zákrok, budete muset sáhnout do svých úspor. Nemáte - li na to, vezmete
si úvěr, samozřejmě; tak jako stát. No a abych nezapomněla - ještě jim dlužíte těch 20.000,-. Ty si 
prostě každý měsíc oddělíte z rodinného rozpočtu, a to i o dovolené. Jestliže se vaši Ukrajinci roz-
hodnou ihned po přihlášení se do systému a založení si účtu (poplatek jde na vás) vrátit se zpět
na Ukrajinu, jak to mnozí udělali, odpadají vám náklady na bydlení, stravu, školné atd., zbyde jen
těch 20.000,-, co jim budete posílat na účet  - to se nemění. Oni si to na Ukrajině vyzvednou. Ale
prosím vás, posílejte to včas, ať nestrádají. Pokud se rozhodnou občas zavítat do Čech, nechat si
udělat nové zuby například, jak to udělalo obrovské množství z nich, včas se to dozvíte, abyste to
mohli nějak sehnat, nemáte - li na zaplacení, nebo si rychle najít druhou práci. Budou vám za to
určitě vděčni. Určitě vám pomohou stejným způsobem, až budete v nouzi vy.

8.8.2022:
     Ve svém výčtu jsem zapomněla jeden bod: pokud mezi empatisty budou studenti (ti dostanou
přiděleného pouze jednoho Ukrajince, nejsme vrazi), budou si muset vzít na celé léto brigádu
a ve školním roce alespoň na víkendy (pokud bude jejich Ukrajinec chtít nový chrup, což bude,
proč by měl být vyjímkou, asi budou muset obětovat i večery. Učit se můžou po nocích) nebo si
říct rodičům.
Mezi srdnatými bojovníky za nároky Ukrajinců je totiž velké procento školní mládeže. To se to roz-
dává, když jsme na nic z toho nemuseli vydělat. A ani na nic jiného.

     Těm, kteří byli a jsou proti očkování, ale z náhlého hnutí bůhvíčeho mají pocit, že chtějí nebo že 
by měli volit Babiše, chci ještě říct. vzpomeňte si, jak o nás (neočkovaných) mluvil, smýšlel a co s ná-
mi zamýšlel. Jak proti nám poštval média, která mu patří z 90%, jaké výrazy on a jeho pohůnci použí-
vali, když mluvili o nás. Co s námi chtěl udělat, kdyby to bylo jen trochu možné (mluvilo se o izolování,
de facto koncentračních táborech) a co všechno dělal pro to, aby to možné bylo. K tomu všemu měl
sloužit a sloužil by pandemický zákon, který on připravil a chystal se uvést co nejdříve do praxe po-
dle svých představ. Chraň nás pánbůh před jeho představami. Či těch, kterým posluhuje. Zapomněli
jste, s jakou záští, nenávistí, despectem a pohrdáním o nás mluvil? Jak moc to připomínalo fašismus
a židovské obyvatelstvo za 2.světové války? Jeho přístup a pohled na nás se nijak nezměnil. Jeho
fašistický postoj k Čechům a Čechám vůbec (a Moravákům a Slezanům a Moravě a Slezsku) je stále
tentýž. Opravdu ho chcete za svého prezidenta? Myslíte, že se mezi těmi 10 miliony lidí nenajde
nikdo lepší?

9.8.2022:
     Kamarád mého přítele přišel s veselou historkou. Šel navštívit svého zubaře. V čekárně seděli
dva Ukrajinci a jeden se ho zeptal, kde jsou tady ty zuby zadarmo. Kamarád odpověděl, že tady 
žádné zuby zadarmo nejsou, že musejí jít jinam, a Ukrajinci odešli. Když pak po chvíli přišel na řadu,
vyprávěl historku doktorovi. Ten ho téměř objal a s vděčností pravil: "Dnešní návštěvu máte u mě
zadarmo; protože jste mi ušetřil strašně, strašně moc práce."
(Vím, že vy jste chytří. Ale pro případné vaše příbuzné přeložím: "zadarmo" ´= "na dluh našich dětí").

     Další zpráva už není tak veselá. Tuto informaci mám z přímého rozhovoru s jedním policistou
z Plzně. Ve zkratce říkal zhruba toto:
Každá policejní služebna má seznamy mezinárodně hledaných zločinců, nebezpečných osob a ne-
žádoucích individuí. Na policejní stanici chodí také automaticky seznamy lidí, co u nás získ
ali azyl. 
My si ze seznamu Ukrajinců, co u nás dostali azyl, postupně odškrtáváme ty na prvním seznamu, 
prakticky děláme mezi nimi rovnítko. Normální postup je, když někdo žádá o azyl, že projde bez-
pečnostním kolečkem, tedy je porovnán právě s těmito seznamy. To se ale u Ukrajinců neděje, azyl 
je jim přidělen v tzv.zrychleném řízení, tedy bez této bezpečnostní prověrky. A můžu vám říct, že se 
sem přesouvají osoby, které my bychom sem nikdy nepustili ani náhodou. Teď mají dveře otevře-
né dokořán a jakmile se dostanou na území Unie - a už teď mají azyl potvrzený na rok - už je těžko
někdo někde bude hledat".
     Každý zločinec, který si tu koupí auto s českou značkou, se může volně pohybovat po zemích 
EU a nikdo ho ani nezastaví, natož aby ho prověřoval. Ztratí se v davu a může vesele podnikat.
     Když mi v poslední době občas problesklo, že bychom se mohli stát součástí ruského impéria,
ptala jsem se: chce nás Rusko zhltnout? Budeme patřit pod Rusko?  Do jakéhosi nového "sovětské-
ho svazu"? "Ano. Ne". Ano i ne na všechny podobné otázky. "Rusko nad námi může uplatňovat moc.
Ale není to 
Rusko". - "Tak je to Rusko nebo ne?" - "Je i není to Rusko". Trvalo mi to tedy. Pod Rusko 
ne, ale tak trochu ano. Hádanku jsem rozluštila až dnes. Rusko možná ne, ale KGB ano. Nemusíme
být přímo součástí Ruska. Stačí, že kandiduje Babiš. 

12.8.2022:
     Pokud se před posledními volbami Babišův tým na internetu činil, teď je to hotová kalamita.
Fingované rozhovory obyčejných náhodných lidí znějí jako když děti ve škole čtou knihu a vždy
po pár větách ji předají dalšímu spolužákovi, aby pokračoval. Babišův rukopis prostě poznáte 
po pěti slovech. Tentokrát jsem zaznamenala nový trend - takové to ufňukané "tady to máš, ať
vidíš, jaké to je, to máš za to!" - nejhojněji používané obraty jsou ty, které jeho samotného nejvíce
ponižovaly. Všimněte si, jak se snaží lidi obalamutit: Stále opakuje v podstatě jen "já nebo oni".
Upoutává pozornost na tuto volbu. Za žádnou cenu nechce dovolit, aby si lidé stihli uvědomit,
že třeba by to nemusel být ani jeden. Co třeba někoho jiného z těch 10.000.000 lidí, kdo nás ne-
ožebračil, neurážel, v jednom kuse nelže, nevládne jen výhrůžkami, bičem, držením u huby a pla-
cením biřiců, kteří nás mají udržet v poslušnosti a strachu? Co prostě nějakého slušného, důstojné-
ho člověka, který to myslí s námi dobře? Že by tu nebyl vůbec nikdo? Že bychom si museli zvolit
zloděje, vyčůraného hajzlíka, který z nás stáhne kůži a naše děti pošle do otroctví? Proč má pocit,
že bychom si měli vybrat jeho místo kohokoli jiného? Vždyť to nevychází ani matematicky. Pokud
poukazuje na to, že teď vládne hovno - proč ho vyměnit raději za hromadu hoven?
     Pokud máte pochyby, že vládne, vzpomeňte si, že na jeho předvolebních meetinzích, které se
prozatím převážně nekonají, je drtivá většina jeho příznivců, kteří provolávají jeho hesla, tajní poli-
cisté, jak se ukázalo. Najmout si mágy či pluk internetových pisálků, to samozřejmě může každý 
běžný civil, a on na to má jen ze svého kapesného na sto let, ale policii? Bude vás poslouchat po-
licie, dokonce tajná?  Se svým komparzem a podstrčenými argumenty mi velmi připomíná Zelen-
ského. Filmovým producentům, režisérům a filmařům na celém světě se nad tímto diletantstvím
musí tvořit plíseň na nohou. Jeho koláže jsou už tak absurdní, že nevěříte, že to může myslet váž-
ně. Obrázky z války, které prezentuje, by mohly být použity do sešitů pro mentální a kreativní rozví-
jení mozku dětí vedle obrázků nadepsaných "najdi 5 rozdílů" jako druhá varianta s označením "na-
jdi 5 chyb". Zelenský takto svědomitě šlape do vlastních výkalů víc a víc, až z toho bude opravdu
průšvih. Jak dlouho bude západ dělat, že si těchto podvrhů nevšiml? 
V severních Čechách se prý mnoho Ukrajinců chystá vrátit na Ukrajinu, že se tam nic neděje. Jen
doufám, že jim tam i nadále nepůjdou naše dávky na přilepšenou.
     Zelenskyj - pokud jste to nečetli - učinil rozhovor, ve kterém vyzývá vlády celého světa, aby vše-
chny Rusy vyhostily a vrátily do Ruska, aby si Rusové udělali pořádek ve vlastní zemi a neutíkali ji-
nam a vypořádali se se svojí vládou a problémy v zemi. A co asi říkám celo dobu? Přesně tohle 
jsem psala, že mají udělat Ukrajinci. Do dnešního dne uteklo do nenáviděného a odsuzovaného
Ruska za poslední měsíce takřka tři a půl milionu Ukrajinců. A jak by s tímto svým názorem posou-
dil situaci, kdy v několika minulých letech uteklo několik milionů Ukrajinců před ním?
Já osobně si od začátku myslím,  že v Rusku nakonec skončí prakticky všichni.
Prosazuje princip kolektivní viny, který celý svět jako jeden muž odmítá a odsuzuje.
Jen trochu tápu, jestli se to má týkat pouze současných Rusů nebo i potomků Rusů, jejichž předci
již v dřívější době utekli z Ruska před režimem. Neumím si totiž představit, jak by například Michae-
la Douglase přiměli, aby se vrátil do Ruska. A kdyby se tento vzoreček začal uplatňovat na každého
z nás, jak bychom pobíhali po světě tam a zase zpátky podle toho, jakého dědečka bychom zrovna
měli v seznamu. A jak by se podle tohoto vzorce mělo zachovat Doněcko? Je důležitá národnost 
nebo krajová příslušnost, místo, kde žijeme? Neměli by se nakonec vrátit Židé do Egypta?

20.8.2022:
     Taktika, kterou Zlo používalo v poslední době - posledních pár měsících, bylo NIC. Čas a děje
jako by se přibrzdily. Všichni očekávají konkrétní děje, ale ony se nestanou. Čekáme nějaký pohyb,
ale všechno je mrtvé. Listí na stromech se sotva pohne, ohně sotva doutnají. Lidstvo doufá, očeká-
vá, ale nic se neděje. Všichni jsou napnutí, ale nenaplní se jejich očekávání. Ztrácejí víru, naději
a nervy. Zdraví se jim začíná rozsypávat. Zlo hraje o čas. Taková taktika se hojně používá například
u soudu. Je - li jasné, že Zlo je vinno, bez všech pochyb, stačí děje natahovat. Protože všechno má
svůj pravý čas a Zlo to ví. Když se věci nenaplní v pravý čas, nemusí se naplnit nikdy. Zlo nemusí
vždy a všechno přímo vyhrát. Může ale například podplatit vašeho právníka, aby věci co nejvíce pro-
dlužoval. Nebo třeba vaši vládu.
Na NIC je důležité, aby si ho lidé uvědomovali. Není to tedy Šípková Růženka, kde se čas zastavil, 
protože se pak lidé probudí do momentu, ve kterém se děj zastavil, pokračují v něm a nic mezi tím
si nepamatují. Důležité pro záměr Zla je, aby NIC lidé prožívali vědomě, ztráceli víru, sebejistotu
a odvahu. Aby rezignovali a znovu se nepokusili postavit se.
Taktiku zdržování a předstírání NIČEHO ovládají velmi dobře například kočky. Vyskočí na stůl, když
snídáte, a zkusí se bez obalu podělit s vámi o váš talíř. Když zjistí, že budete bojovat a nehodláte
prohrát, ustoupí a očividně to vzdají (důležitá je ta očividnost). Vy je ale nespouštíte z dohledu a jste
stále ve střehu. Nevěříte, že je to všechno. Ony se ale rozvalí na stole a tvrdě usnou. Neví o světě.
Je to očividné. Spí tak dlouho, až na ně dočista zapomenete. Vstanete, abyste si dolili čaj, ale ony
stále spí. Cukají pacičkami, něco se jim zdá. Pak někdo dojí, odejde od stolu, druhý si jde ještě
pro chleba a vy se otočíte, abyste na něho zavolali, že má vzít i pro vás, a když se opět obrátíte,
vaše kočka hltá z vašeho talíře ta nejdražší sousta. Potřebovala jen čas, abyste přestali být opatrní
a ztratili pozornost.
     Na druhou stranu - když to Zlo s čekačkou přežene, může dopadnout stejně.

21.8.2022:
     Když jste dlouhou dobu vystaveni působení nějaké psychotropní látky, může vám to změnit
osobnost. Také vám to kromě jater a ledvin může poškodit mozek, a to i vážně až nenávratně.
Velmi podobné účinky může mít silné nebo dlouhodobé působení psychotronických vln. To, co
v současné době sebevědomě doráží k cíli zadaného programu "Ať dělají to nejhorší, co můžou,
ať je lidi nenávidí, ať z toho vyjdu já jako Bůh" teď opět velmi zesílilo a je už opravdu nebezpečné.
Kromě jedné nejmenované krávy, která by se i tak chovala jako idiot, touto sugescí či hypnózou
či prostě určitým druhem magie trpí valná většina vlády. Co je teď už opravdu nebezpečné, je Fiala. 
Jeho mozek je téměř na šrot, tedy minimálně podstatné souřadnice, a jestli dostane ještě jednu ma-
lou dávku, je schopen vydat se k Putinovi s nějakým nemírovým poselstvím, které by mohlo mít ně-
jaké dalekosáhlé katastrofální důsledky. Jestli s tím Babiš nepřestane, rozvrátí celou naši společnost
a mohl by skutečně zapříčinit válku. Bylo by třeba, aby už konečně definitivně zmizel z politického
dění a ideálně z této země vůbec.

24.8.2022:
     Na jaře mi jedna paní říkala nešťastně: "Moje matka vydržela až úplně do konce a asi týden
před koncem povinnosti očkovacích certifikátů se nechala očkovat, protože měly s kamarádkama
sraz a šly do cukrárny. Chápete to?! Já jsem byla v šoku, když mi to řekla. Proč to udělala?!" 
Ono je to tak, řekla jsem jí, že kdo tam patří, ten to prostě ještě na poslední chvíli stihne.

     V těch minulých dvou letech často lidé přemýšleli a ptali se: ale proč by tohle dělali? 
Onehdy si moji hoši pustili seriál "luxusní automobily". Majitelé drahých, luxusních aut byli v pohodě,
byli to prostě kluci, co je baví žít, baví je hrát si, baví je auta a jejich možnosti. Luxus brali jako něco
nového, zajímavého, praktického pro jejich způsob života. Mluvila tam ale také jedna z manželek,
též původně luxusní, a ta řekla pro mě překvapivou věc: smyslem (účelem) luxusu je, že můžete
mít něco, co si ti druzí nemohou dovolit. To byl pro mě nový poznatek; samozřejmě, že to tak asi
je, že ne každý si může dovolit to, co někdo jiný, ale pro mě je účelem luxusu prostě extrémní účel-
nost a pohodlnost, co se týče předmětů. jistě i krása a možnost duševní pohody a bezstarostnosti,
ale bude to pro mě stejně platné, i když to všechno, to samé budou mít i ostatní lidé. Zároveň jsem
si ale uvědomila, že právě přesně takhle by se dalo odpovědět na otázku "proč to dělají?" Z rozma-
řilosti; protože chtějí mít něco, co nemohou mít ostatní. Začnou penězi, majetkem, domy, auty, žena-
mi či muži, jachtami, letadly, pracovním postavením, členstvím v různých uzavřených spolcích, množ-
stvím firem atd., funkcemi a po tom všem, když už tohle všechno mají, následuje jediná věc, kterou
chtějí: moc. I moc má své kategorie a nejvyšší kategorií je moc nad lidskými životy. 
Jeden ve své době známý a populární český herec, který zemřel mladý už za socialismu -  nebudu 
ho jmenovat, neboť tohle je soukromá informace, kterou mám přímo z jeho rodiny, měl takovou záli-
bu, řekněme. Oblékal se do vojenské uniformy (je to už dlouho, ale myslím, že do německé z 2.svě-
tové války) a s nabitou odjištěnou puškou v ruce stával, možná i zaléhával u suterénního okénka
v domě a mířil na lidi na ulici. Říkal prý, že ho to vzrušuje; ta moc, kterou má nad jejich životy.
     Tak proto to oni dělají. Baví je to; jsou tím unešeni, fascinuje je to a vzrušuje, Připadají si mimo-
řádní. A taky si to nemůže každý dovolit.
Já myslím, že ani oni ne.

25.8.2022:
     Souží mě těch 18 stupňů v obýváku. Někdy se i v pozdním podzimu a brzkém jaru vyskytnou te-
plé dny a cihlové domy rychle nasávají a akumulují teplo. Bude stačit v noci větrat nebo jsem povin-
na pořídit si klimatizaci, abych nepřekročila stanovenou teplotu? A jak to bude na úřadech? Kdykoli
jsem přišla k nám na zdravotní pojišťovnu, ale vlastně i na jakýkoli jiný úřad, bylo tam tak osmadva-
cet, i když měli všechny ventilačky otevřené. 
     Dotace na nájem a energie by nás zřejmě měly potěšit, ale znamená to, že si kdejaký lůzr či bez-
ďák může pronajmout drahou vilu, topit ve všech pokojích (samozřejmě jen na 18 stupňů) a stát mu
doplatí rozdíl od třetiny jeho příjmu? Neznamená to logicky prudký nárůst nájmů, protože na ně kaž-
dý dosáhne a stát (tedy my, opět) zbytek doplatí, a taky velký boom fingovaných pronájmů, podob-
ně jako za coronavirových dotací? Znamená to, že cizí firmy, které vlastní naše energie (protože
jsme chytře všechno prodali, díky moc, minulé vlády), mohou libovolně zvyšovat ceny a stát bude
cálovat, neboli další obrovský odliv státního důchodu do zahraničí (nesmrdí to tunelováním?)?
Vládo, vládo; vás snad někdo vyměnil. Napřed Babiš a teď vy tohle. To přece nikdo nemůže vydržet.
Jak si myslíte, že to asi dopadne?

26.8.2022:
     Včera se měl v rámci festivalu v Edinburghu konat koncert, při kterém měl edinburghský sbor
zpívat 9. Beethovenovu symfonii v doprovodu Filadelfské filharmonie. Filharmonie vznesla na sbor
požadavek, aby zpívali v rouškách, a sbor odmítl. Pořadatel tedy program zrušil a filharmonie zahrá-
la Beethovenovu 5.symfonii, která je bez zpěvu.
Můj přítel v tomto článku viděl opětnou typickou nenápadnou poprázdninovou přípravu na (ideálně)
očkovací podzim, ale já v tom vidím jiná poselství. Kromě neuvěřitelné tuposti, arogantnosti a mar-
nosti Ameriky především: přizvěte si Američany ke spolupráci a záhy z toho vy vypadnete. Spoluprá-
ce  nenastane, budou si diktovat své podmínky na vašem území, zaberou je pro sebe a budou
na něm realizovat své projekty. Někdo (asi si umíme představit, kdo) může říkat: "vidíte, kdybyste
si vzali roušky, mohli jste si zazpívat se světoznámou americkou filharmonií!". Ale můžeme se na to
podívat i jiným způsobem: co kdybychom si příště prostě pozvali někoho jiného?
Velkou symboliku vidím ve skutečnosti, že namísto "Ódy na radost" Američané hráli "Osudovou".

1.9.2022:
     Více než 100 000 Ukrajinců již u nás pracuje. Nemohli jsme si nevšimnout. Minulý týden přítel na-
kupoval v masně. Volal mi, že mají levnou vepřovou kýtu, tak jsem mu řekla, ať kus veme, zrovna se
mi hodila. Obsluhovala ho Ukrajinka. Přišel domů s bůčkem. Musela jsem narychlo měnit jídelníček.

     Dnes jsem jela po dálnici za policejním autem. V prudké dlouhé zatáčce z kopce policisty, kteří
jeli 140, předjíždělo jiné auto.  Vybrzdilo je svojí agresivitou a zatlačilo i díky své velikosti trochu více
ke svodidlům. Podle řeči těla aut jste zřetelně sledovali: "Uhněte, ubožáci!" A policejní auto jak ou-
kropeček přitisknuté a zahnané ke straně a poslušně zpomalující, aby nepřekáželo těm chudákům
vystrašeným z války a trpícím hladem a nedostatkem školních pomůcek.  Policisté k pohledání.

       Putin už asi dva týdny upozorňuje svět, že Ukrajinci bombardují záporožskou jadernou elektrárnu 
(tedy na svém území) a že to asi není moc dobře, i když zatím trefili jenom správní budovy. Tak na to-
hle jste, matky, posílaly peníze, abyste svým dětem zaručily bezpečí?

       Pokud nahlédnutí do ruského serveru může přispět ke zmoudření, pak pročítání ukrajinského ser-
veru je přímo pastvou pro pochopení takovýchto a podobných opičáren. Svéhlavé uřvané monstrum
nechce sestoupit ze svého domnělého trůnu a napoleonsky ječí do davů: běžte na něj! Zemřete za 
mě! Pomstěte moji uraženou ješitnost a hloupost! 
Vedoucí kanceláře prezidenta Ukrajiny nikterak nezatajuje skutečnost, že se od začátku o každém
kroku radí s Amerikou a pravidelně každý týden probíhá briefing s americkým partnerem.
Některé věty vyjadřují pravdu v její nejpravdivější podobě. Je to jakýsi seznam přání a tajných tužeb,
o kterých nepochybuje, že budou splněny. Cituji: "Po válce vidím Ukrajinu jako centrum východní
Evropy... Naším hlavním úkolem je udržet ukrajinskou agendu na špici. Je to těžké, ale zatím to zvlá-
dáme. Patří sem práce Ukrajiny se zahraničními partnery ohledně dodávek potřebných zbraní...
Úkolem celého týmu prezidentské kanceláře je udržet ukrajinské téma na špici. K tomu máme v ru-
kávu mnohem více  kreativních přístupů a nápadů. Jsem si jist, že jsme to v posledních šesti měsí-
cích dokázali. Prezident Zelenskyj zůstává hlavním zpravodajem ve světě. Jeho projevy se stávají
velkou událostí, stejně jako projevy naší první dámy v Kongresu. Budeme pokračovat a novinek bu-
de spousta. Nedáme světu příležitost zapomenout na hroznou válku, která v naší zemi probíhá... .
.Už nikdy nedovolíme, aby se s námi zacházelo jako se zemí, které je třeba pomáhat, abychom byli 
litováni... Víme, že Německo po 2. světové válce se stále omlouvá za to, co se stalo před 80 lety.
Dělá pro to hodně. A nejdůležitější je, že prošlo fází uvědomění si tragédie, kterou kdysi přineslo.
A v Rusku tento proces ještě ani nezačal...
"
Dále vyjadřuje nepochybnost  a nezlomné, sebejisté přesvědčení, že celý západní svět do nich bude 
cpát finance horem dolem a vybuduje výstavní Ukrajinu, která bude na roveň všech těchto silných
států, či ještě spíše bude v jejich čele.
Zlatý voči, jak by řekly staré babky. Už teď budou mít těch vykuků všichni plný zuby. Nebo věříte, že
tohle nikdy neskončí? Vždyť už teď všichni, občas rádoby tajně, obchodují s Ruskem o život a před-
hánějí se, aby ukořistili ta nejlepší místa na trhu. Vítězi budou ti nejchytřejší.

2.92022:
     Blíží se podzim a s ním i nachcípanost očkovaných. Už teď to můžete vidět. Loňský Omicron jim 
opět o kus poničil imunitu a zajímavé je, že nesmějí prochladnout především v oblasti srdce. Kadeř-
nice přišly se zajímavou zprávou, že očkovaným ženám se prudce zhoršily vlasy a nejde to dát zpát-
ky. To asi všichni známe od sebe - jakmile jsme nemocní či dokonce jen psychicky rozladění, vlasy
na tento stav okamžitě zareagují a nespraví se, dokud nejsme zase v pohodě. Vlasy očkovaných 
zákaznic jdou ale čím dál více k horšímu.

     Pokud jsem mluvila o jakémsi NIC, které nás zachvacuje, našla jsem dnes něco horšího. Našla
jsem novou či jinou realitu, která něco obsahuje, a to něco je PRÁZDNOTA, a která nahrazuje stá-
vající realitu, je jakousi novou dimenzí, doslovně prázdnou realitou a nedají se v ní řešit žádné stá-
vající problémy. neboť neobsahuje žádná čísla s vyjímkou nul. Samozřejmě se dá obejít, je nesmírně
důležité, abychom nepropadali obavám, nevzdávali se strachu nebo skepsi. Musíme si věřit. Jsme 
ve fázi "kdo s koho" a vlastně nejsme už ani tak ve finále, protože fázi "finále" jako realitu zlo vylou-
čilo,  když zjistilo, že tak úplně nevyhrává, jako hrajeme v prodloužení, a to už je třeba vyhrát. Ne-
máme úniku a nesmíme dovolit ani Zlu, aby mělo úniku. Nesmíme ho nechat dožít a přežít.
     Teď k neočkovaným: prosím vás, lejte do sebe téměř nepřetržitě vodu s citrónem, neboť to, co
na nás shodili zřejmě již před drahnou dobou z letadel a co nám sídlí ve střevech, nesnáší zásadité
prostředí. Nezapomínejme, že jde především o to nás všechny očipovat. A čip není pouze nějaký
kousek kovu v těle. Všichni máme být navedeni na určitý systém. V poslední době jsem "našla"
v tělech očkovaných dvojí totožnost a stejně tak v "netělech", tedy začínají mít dvojí karmu. Jejich
mozek a jejich mysl začíná parazitovat sama na sobě a začíná posilovat parazita. U nás to tento pří-
pad není, ale přesto jde o parazita, který by nás jednoho dne chtěl nahradit.
Ale my se nedáme. Všechno dopadne a dopadá dobře.

3.9.2022:
     Před někoiika lety zrušili letadlový koridor nad naší chalupou, bylo to fajn. Odvykli jsme slýchat
letadla, a proto nám dnes žádné neunikne. Zhruba na přelomu týdne byl jeden zamračený den, 
od rána do večera lehká mlha a šedivé mraky, které se nikam nehýbaly. Byl to taky jediný den, kdy
jsme slyšeli přelétat nízko letící letadla, která přes šedou hmotu nebylo vidět. Nevím, co tato letadla
mohla shazovat, neboť nepochybuji, že právě za tímto účelem létala, ale předpokládám, že se to
týká nové "očekávané" podzimní coronavirové vlny. I proti tomuto nákladu mi vychází voda s citro-
nem, takže kdoví... Ale aspoň to máte při jednom.
     Již v minulosti, řekněme před 15 lety, jak si vzpomínám, bylo pár takových dnů, tak jednou za rok,
s hustou šedivou mlhou, která se nehnula, až nad tím pozornější lidé vrtěli hlavou. V tyto dny byli
všichni nervózní, vykolejení, cítili strach, paniku, V odpověď na můj dotaz, co to má být, mi přišlo:
mimozemská invaze. Poprvé mě to šokovalo nebo aspoň překvapilo. "Mimozemskou invazí" nemusí
být nutně myšleni jiránkovští zelení mužíčci v retro létavých talířích, ale prostě cokoli, co nepochází
od nás či z nás, není z naší přirozenosti a neslouží lidem k jejich lidství. I když tenkrát to tak myšleno
bylo.     Rozhodneme - li se hrát tu hru na přistání mimozemšťanů - dejme tomu, že se tu objeví nějaká
mimozemská civilizace, která nás bude varovat, že to tu nebude bezpečné, ale že nás zachrání,
můžeme nastoupit do jejich raket a odletět někam daleko do bezpečí. Já bych v této hře rozhodně
doporučovala: určitě nenastupovat.

4.9.2022:
     I v minulých stoletích a tisíciletích bývali na trůnech regulerní šílenci; buď se tak přímo narodili,
často to byla již genetická dispozice, nebo si své šílenství vybudovali během vlády postem, na který
neměli. Tlakem, který na ně byl vyvíjen, náročností a zodpovědností, kterou tato pozice přirozeně
obsahuje. Všichni v sobě máme dispozice ke všemu a záleží na okolnostech a situacích, jestli se 
u nás to či ono projeví a nebo pak případně, k čemu to "to či ono" využijeme. Pokud v minulosti
někde nějaký narodivší se či vzniknuvší šílenec začal výrazně či dlouhodobě škodit, ať už za to
mohl nebo nemohl, všichni se, ať už byli zpočátku jakkoli loyální a měli ho možná i rádi, shodli
na tom, že musí pryč.

(5.9.2022)... A samozřejmě jedním z hlavních důvodů snadného zešílení je - když můžete všechno.
Co byste udělali, kdybyste náhle mohli "všechno"?  Stali byste se Babišem, Kubkem, Válkem, Primu-
lou, Rakušanem..? Hledali byste výhody pro sebe nebo pro lid vaší země? Použili byste své ego
k ochraně nebo masakrování svých lidí? Snažili byste se dát lidem prosperitu, radost ze života, z je-
jich práce, štěstí, zdraví, spokojenost, zdravou a krásnou zemi, podporovali a oceňovali byste jejich
nápady sloužící blahu všech dobrých lidí nebo byste je ponižovali, pohrdali jimi i jejich prací, jejich
nápady a moudrostí, brali jim jejich peníze, domy, podniky, pole, živnosti, ničili jejich zdraví, jejich
děti, jejich radost, nadšení, jejich hrdost, motivaci tvořit atd. atd.? Upřednostňovali byste před nimi
svoje kamarádíčky a spolu s nimi své lidi okrádali a vedli je to stále větší bídy a pokoření vůči ostat-
ním  národům? Připadá vám to zadání jednoduché? Mně taky. Tak proč jsem to za celý svůj život
nezažila? 
Měli by si vzpomenout na Švejka, když říkal: je přece tak krásné, když večer uléháte a můžete si říct:
to jsem byl zase dneska poctivej!

           Vy, co jste tipovali, že transparent s pomyšlením a 2ma svetry je můj, tipovali jste samozřejmě
správně. I ten další poznáte na první pohled.
     Demonstrace byla fajn, řečníci byli až na dvě vyjímky skvělí a odborní hosté fantastičtí. Ušetřili mi 
mnoho psaní do Fígla a poprvé v životě jsem měla pocit, že přede mnou stojí lidé, se kterými bych
mohla mít dvojdomek. Mluvili mi z duše a jistě většině z nás a dalo by se s nimi vytvořit přesně to, 
po čem moje duše touží. Provokatér v davu si vybral mě, ale jeden pán si neprodleně stoupl přede
mě a chránil mě a odstiňoval. No pak už více zabraňoval mému postupu.
Fiala se ve svých reakcích na demonstranty stal Babišem již beze zbytku a dopodřezal si tak posled-
ní centimetry své větve.
Říkali jsme si doma, jak Babiš při cca stotisícové účasti na demonstraci mentoruje (a blekotá v ná-
hlém zápalu vlastenectví a snaze poštvat národ) o tom, jak lidé demokraticky protestují proti vládě,
se kterou nejsou spokojeni, a co ten Fiala, jak na ně kašle a vůbec ho nezajímá jejich názor, ale když
demonstrovalo 300.000 lidé v protestu proti němu, nazýval nás extrémisty, pražskou kavárnou, pro-
fesionálními demonstranty dobře placenými protistranou a později, když mu jeho tým řekl, že tohle
asi není moc dobré, prohlašoval, že lidé chodí na koncerty. protože je pěkně, a že nikdy neodstoupí;
šmejd.

     Pokud si chcete vyčistit hlavu, přejít na chvíli jinam a semtam se osvobodit od těchto témat
a hlavně se skvěle pobavit vynikajícím slohem a vtipem skutečně nadaného policisty, vřele doporu-
čuji najít si facebookovou stránku Městské policie Přerov.  

6.9.2022:
     Ukrajincům se nelíbí, že jsme proti nim protestovali na demonstraci. Prý bojují za naši demokracii
a my takhle. Myslím, že jejich boj za demokracii má podobnou razanci jako náš proti Putinovi, jen je-
jich je nesrovnatelně příjemnější. My bojujeme zimou, oni ve frontách u Bati. 
     Tohle je sms z plzeňského kraje ze včerejška:
"Říkala mi paní co má syna v 8. třídě na ZŠ, že jim škola oznámila, že budou platit za obědy měsíčně 
o 250 Kč víc. Když se ptali na důvod, řekli jim, že se prostě nějak musí zaplatit obědy pro UK děti,
protože ty to mají zadarmo. Tak se rodiče semkli a řekli že to platit nebudou, protože jim do UK dětí
nic není. Teď paní doufá, že to pro ni skončilo.
Ve třídě mají místo dosavadních 17 dětí 30, protože musí umístit uk děti.
"
     Lidé se začnou bouřit a jak jednou začnou, nikdo už tu vlnu nezastaví. Když jsem dorazila na de-
monstraci, třičtvrtě hodiny před začátkem - to už tam bylo několik set lidí - hned první lidé komentovali
mé heslo: rasismus, pojďme radši od nich dál, ať nás ještě neseberou, to je nebezpečné. Kromě toho,
že můj transparent neměl s rasismem nic společného, si nejsem jistá, čeho jsou lidé s takovýmto po-
stojem na demonstraci i jinde schopni dosáhnout.
Jde vždy o to, kdo se odváží jako první říct něco, co si ostatní myslí a o čem si šuškají, ale mají strach
to napsat a nést nad svojí vlastní hlavou. Jakmile to ale někdo udělá, jsou všichni rádi, že je ten mo-
ment za námi, rádi se přidají a přestanou se bát. Jako když někdo první přejde přes vratký provazový
most a řekne: podívejte, já jsem přešel. Pojďte teď za mnou, jeden za druhým, a nebojte se. Ten most
nás udrží. Čím víc nás přejde, tím bude pevnější.

8.9.2022:
     Dnes ráno jsem po drobném zkoumání definitivně došla k závěru, že to všechno, co se děje
v posledních třech ( a zřejmě více) letech, jsou jednoznačně a "pouze" pokusy na lidech a celá
akce vychází jednoznačně z Ameriky. A nejde primárně o pokusy na fyzických tělech, ale o poku-
sy na vědomí (nemyslím vědomou úroveň myšlení či vnímání). Když ztratíte vědomí, přestanete
vnímat sami sebe jako sebe a budete čím dál tím víc někým, kým vás chce někdo mít.

     Dnešní den byl deštivý a televizní. Díl Komisaře Rexe, který po dlouhé době provázel mé žehle-
ní, byl o hypnotizérovi, který hypnotizoval lidi pro své účely (i toho chudáka psa). Hlavní ukázkou
byla jedna stará bohatá paní, která pod vlivem jeho hypnózy založila nadaci na jeho jméno a pře-
váděla k němu svůj majetek. Další film, na jehož info jsem klikla, byl o starém farmáři, v jehož úrodě
se objevila geneticky modifikovaná řepka a on se pustil do boje i za všechny ostatní farmáře za je-
jich práva proti velkému výživovému konglomerátu... V dalším náhodném přepnutí byl hrdinou ruský
car a pak už jsem zoufale předala ovladač svému příteli. Ten to chvíli zkoušel a pak zkonstatoval, že
v televizi budou už zřejmě až do smrti jen reklamy. No myslím, že i to je celkem k věci. Říkala jsem 
si, o čem asi budou večer Šmoulové, protože ti byli v minulosti tématicky vždy spolehliví.
     Po dlouhé době nám oběma zavolaly naše matky, a to téměř současně - přesně při sledování Er-
benovy Kytice (Erben trpěl traumatem, co se týče žen a zejména matek, co zničili svým dětem život),
a pár minut poté zemřela britská královna. Nedivím se, musel to být děsivý výboj.

     Včera jsem v rádiu zaslechla zprávu, že lidé přestali nakupovat - to samozřejmě není nic udivují-
cího -  že klesly tržby i v internetovém obchodě, ale  - že nejvíce nakupují v lékárnách. To už stojí
za povšimnutí.

     Včera jsem zaznamenala nový level lidské hlouposti, něco, co by mě ani ve snu nenapadlo. Vy-
právěla mi paní v obchodě, jak s jednou zákaznicí - starší paní mluvila o demonstraci a ona jí řekla,
že tam tolik lidí vůbec nebylo, že to byl jen hlouček a ostatní hlavy byly domalované, že ten hlouček
nafotili a pak snímky dávali za sebe..., jako že je to v podstatě fotošop nebo tak něco. Takový sebe-
klam je už opravdu výtvorem chorého mozku. Diskuse v tomto případě asi nepřipadá v úvahu.

9.9.2022:
     "Bůh ochraňuj krále!" To bude velký nezvyk, po takové době. Na druhou stranu je to možná sym-
bolika ukončení vlád některých či jistých "královen matek".
Zdá se, že zhruba od poloviny prosince nás čeká krátké období mužské energie a snad to pro tento-
krát bude dobře. (Mimochodem královna  zemřela 8.9. Osmička jako číslo karmy a devítka jako číslo
zakončení, ukončení cyklů... To je snad dostatečná symbolika. Snad je jí teď už všechno jasné..

     David Gilmour, člen skupiny Pink Floyd, nahrál písničku s nějakou zcela nezajímavou ukrajinskou
kapelou. A to je to, o čem stále mluvím. Ukrajinci se teď dostali k příležitostem a na místa, kde by
nikdy nebyli a na které absolutně nemají. Proč by se jich chtěli vzdávat? Ne na Putina, ale na Ukrajinu
je třeba vyvíjet nátlak, aby s tou vlastní válkou okamžitě přestala.

14.9.2022:
     Mohli bychom se ještě jednou vrátit k věčné otázce - Proč by to ti doktoři dělali?
Tohle je výpověď dalšího člověka - truhláře - o doktorovi z úterska, tedy tam od nich.
"...Vzděláním MUDr., dělá celostátní medicínu, také homeopatii, akupunkturu atd. (Tedy ideální příklad
pro všechny rozličné skupiny).
Když začínalo očkování, pozvali ho do jedné televize a nabídli mu 250.000 za minutu vystoupení,
ve kterém bude propagovat očkování. Celé jeho vystoupení mělo trvat 4 minuty (tj.výdělek milion).
Odmítl. Jiní ale neodmítli."
Ten truhlář - zarytý neočkovač - ale ještě pokračoval:
"A víte, že kdyby ten doktor do té televize šel a propagoval očkování, že by mi to vůbec nevadilo?
Protože já a všichni, co ho znají, víme, že on by to tak nemyslel. Mně, kdyby někdo nabídl takové
peníze, tak bych to taky propagoval a taky bych to tak nemyslel."
     No tak zaplaťpánbůh, že panu doktorovi nezmizelo slovo ZRADA ze slovníku.

     Osobní majetek zemřelé britské královny byl v přepočtu zhruba 12.2 miliardy korun českých.
Tím by se dostala na 24.místo bohatých lidí v Čechách. To ještě stále neznamená, že zbytek je chu-
dý. Možná jsou další stovky, které jsou jen o něco chudší než britská královna. Nezdá se tedy, že by
u nás bylakrize, že máme chudobu, že se ceny zvyšují, protože tak to prostě je, jak hlásají reklamy.
Ani to nebude tak, že u nás jsou "jako všude" přirozeně lidé chudí a lidé bohatí. Spíš to vypadá, že
je v tom naprostá úměra. Že my jsme chudí, protože oni jsou bohatí. A to, co na nás vláda chce uvalit
a čemu  musíme zbránit (a já věřím, že se to podaří) by tuto situaci vyhrotilo do maxima. Většina z nás
by přišla o své domy, byty, úspory, o veškerou svobodu, neboť by se neřešitelně zadlužila u bank
(z nichž ani jedna není česká - proč vlastně? - ) či bychom jednoduše skončili na ulici a veškeré toto
jmění by skončilo v rukou pravděpodobně té samé skupiny bohatých. Oni by byli bohatí nad rámec
naší představivosti a my ubozí nad rámec naší představivosti. No nezní to jako plán?

     Tušila jsem, že s informací o odkyselujícím citrónu bude problém. Takže: v mnoha potravinách 
je obsažen vitamin C, to je jedna věc. Víme, že vitamin C je kyselý, to může mást, protože: zatímco
například pomeranč či mandarinka, které ho také obsahují, působí v těle kyselé prostředí, citrón pů-
sobí zásaditě. Takže pokud "naše babičky" dávaly při nachlazení čaj s citrónem, nebylo to, jak se o-
becně míní, kvůli vitaminu C, kterého již podle chuti citrón obsahuje velké množství, ale právě pro je-
ho zásadité působení. V kyselém prostředí se velmi dobře množí viry, ale i různé jiné pro nás ne-
zdravé či zhoubné věci, zatímco v zásaditém prostředí (alespoň ty viry) hynou či se alespoň nemno-
ží). Proto je důležité, aby nemocní lidé například s chřipkou nejedli cukr (ten zakyseluje nejvíce),
proto jsou děti vyživované nevhodnou stravou typu "zdravé sušenky k snídani", které jsou sice
se zdravým ovsem, ale na každou ovesnou vločku je čajová lžička cukru, a pitný režim řeší, jak říká
můj kamarád, vařeným vzorcem jménem "nějaký hnus- Cola" (víte, že v Coca cole je na 1 litr 25 ko-
stek cukru?) atd. mnohem více nemocné, než děti zdravě s stravující; proto jsou na odstřel babičky,
co těm nemocinkatým chudáčkům vnoučátkům s bolavým krčkem a ošklivým kašlíkem nosí čoko-
ládičky, aby jim tu jejich nemoc nějak zpříjemnily. 
Takže - ne, není to chyba, jak se někdo domníval, jezte či tedy pijte citrón, ať vybijeme ty hnusy, co
jsme nadýchali ze vzduchu, a nemůžou se v nás množit, či spíše růst.

                Říkal mi dnes jeden člověk, jak na výletě navštívili zámek Loučeń. Vstupné do zámku i s parkem 
je pro rodinu 770 Kč, takže dlouho váhali, ale nakonec se rozhodli vstupenku si koupit. Po zaplacení
dostali na ruku červenou pásku. Všimli si ukrajinské rodiny, která měla žlutou pásku. Žlutá páska zna-
menala zdarma. Říkali si no jo, tak ať si rodina užije, ale když pak vyšli ven, viděli houfy ukrajinských
rodin se žlutými páskami rozložených po parku na dekách, pořádajících piknik.
Budete - li muset za něco zaplatit, rozmyslíte si, jestli si to můžete dovolit, či ne. A budete šetřit. Bude-
te-li mít všechno zadarmo, šetřit nebudete. Ukrajinské rodiny - když použijeme tento skvělý příklad -
se klidně mohou ubytovat například na týden v nějakém penzionu nedaleko, protože na to od nás
mají peněz dost, a chodit si každý den na dvě tři hodinky lehnout do zámeckého parku na deku -
a poklábosit se svými soukmenovci. Pokaždé jen promluví u kasy ukrajinsky a dostanou pásku
na ruku. Jenže nás ta páska bude pokaždé stát 270 Kč, protože zámek pošle účet nám. Řekněme,
že se každý den v parku vystřídá dejme tomu sedmdesát ukrajinských rodin. Krát 770 krát 7 dnů je
377 300,- Kč. Za osm týdnů prázdnin jsou to 3 018 400,-. Plus květen, červen a září, protože to je
taky moc hezky, 8 300 6OO,- Kč. Za válení se v parku na dece.

     Jak víme, ukrajinské děti mají stále ve školách vše zdarma. V jedné základní škole v Chrudimi se
jeden ukrajinský chlapec dožadoval na třídní učitelce zdarma něčeho nadstandardního. Učitelka od-
mítla. Hoch se bez zaváhání vydal do ředitelny, stoupl si sebevědomě před ředitelku, sdělil jí svoji 
nespokojenost a pěstí se několikrát bouchl do prsou: "Ja Ukrajinec!"
     Učitelé!! Ředitelé!! Rodiče!! Vy, kteří nezasáhnete! Uvědomujete si vůbec, že naše děti vychovává-
te k ponížení, k povinnému přijmutí pokoření příslušníky cizího národa, že je nutíte nechat si všechno
líbit, protože i vy si necháte všechno líbit, že je křivíte a ukazujete jim, že nejsou na svém území,
ve své zemi prvořadé?!! Přesně tohle se dělo za fašistického Německa! Máme my a naše děti žít 
v ukrajinské okupaci?! Proč neřeknete: "Tak to už stačí!"? Sklapnete podpatky před malým smradem?
Před rodiči, kteří by nám měli lízat paty za to, že jsme je tu nechali, živíme je a staráme se o ně mno-
hem lépe než o sebe během té strašné války, která u nich zuří, nebo aspoň oni to tvrdí? To jste tako-
vé hadry na podlahu?!
     Tento příběh ještě nekončí. Rodiny těchto dětí, které celou dobu dostávají školní pomůcky zdarma,
protože na ně nemají, teď hromadně odletěly na dovolenou. Většina do Egypta a část do Španělska.
     Dnes mi psala kamarádka, že jí včera vyprávěl její bulharský kolega, že u nich je to to samé:
"Ta samá luxusní auta, na které běžný občan nikdy nebude mít, ty samé pohrdavé ksichty. Jsou z to-
ho úplně stejně nešťastní jako my". 
Minulý týden byl tento její kolega na dovolené v Řecku. Říkal, že tam bylo Ukrajinců jak naseto.

A ještě jedna dnešní sms  -
"Paní...říkala jak na poštu nakráčela nějaká Ukrajinka a že chce poslat dopis. Když po ní pošťačka
chtěla peníze, vyvalila oči a rozdurdila se že to přeci má zadarmo protože je Ukrajinka. Pošťačka
řekla že o tom nic neví a že pokud nezaplatí tak jí ten dopis nevezme. Ženská protáhla ksicht a od-
kráčela. Já osobně předpokládám, že to šla zkusit na jinou poštu a že nakonec uspěla".

     Neukončíme už konečně, v rámci celé Evropy,  definitivně tento ukrajinský terorismus?!

16.9.2022:
     "Česko zaplatí za ukrajinské uprchlíky o polovinu méně, než se čekalo. Ušetřilo na ubytování
a zdravotní péči."
Takže vlastně fajn. Je to jako byste někomu platili pravidelně výpalné, kvůli kterému byste museli
prodat nábytek i tříkolku vašeho dítěte, terorista vám pak slevil a vy byste jásali, jak jste ušetřili.
Ukrajinská záležitost nás, vládo, neměla stát vůbec nic. Nebyl k tomu důvod.
Připomíná mi to Kaufland, kde nějaký ropný produkt typu Flora několikanásobně zdraží, pak ten 
hnus zlevní o polovinu a dají k tomu hrdou ceduli "nízké ceny".

     Před pár dny dívka, co pracuje na sociálce, povzdechla: "Tak jsem dnes Ukrajince vyplatila čty-
řicet tisíc. Odjela si na čas na Ukrajinu a teď si to přišla vybrat najednou".
Takže i zpětně? Ani rodičovský příspěvek se nevyplácel zpětně. Ale samozřejmě; v létě je na zahra-
dě spousta práce. Je třeba otrhat ovoce, uskladnit jabka, pověsit cibuli, zavařovat, sušit, dělat mar-
melády a švestky naházet do bečky. Pak teprve se můžeme vydat zpět do Čech, vyzvednout si
od těch dementů 40 tisíc a odletět za ně k moři.

17.9.2022:
     Jak to vlastně je s těmi věštbami?
Před dvěma, třemi roky mi jeden hoch, když jsme se viděli asi po roce, řekl: "Všechno se splnilo.
Stalo se úplně všechno, co jsi řekla". Tak jak je možné, že se něco někdy nestane?
I ve slavných starověkých věštírnách začínalo mnoho věšteb slovy "pokud". Stále si vystačíme
 s tou starou proslulou: "Když (pokud) překročíš řeku, zničíš velikou říši".
Já tuto schopnost nemám. Nejsem jasnovidec ani věštec. Od té doby, co jsem zemřela - nezemře-
la, obživla - neobživla, jako bych nebyla nic. A nebo - za svého členství v kapele Původní Bureš
jsem dostala jen jednu jedinou svoji píseň, která byla pouze moje: Hořící keř. Zpívá se tam: "Jsem,
který jsem,  
a jak chceš, to vem..." Když s někým něco dělám, ukazují se mi některé věci, jak budou.
V rámci změn, které nastávají v programech dotyčného a v jeho realitě. Nelze ale ručit za jeho cha-
rakter. Každý má právo a svobodu si svůj život zkazit. Někteří pro to mají neobyčejný talent. Vzpo-
meňme na pohádky. Kouzelné bytosti se mohou udřít, uštědří dotyčnému dobré rady, šťastné náho-
dy, přesná varování, kouzelné dary, ale ten mamlas to stejně podělá až za hranici vší pravděpodob-
nosti. V mnoha oborech, pokud chceme vytvořit něco opravdu dobrého, kvalitního, výjimečného,
potřebujeme dobrý materiál. Dobré suroviny. Mladík, o kterém jsem mluvila, je prvotřídní surovina.
Ručí sám za sebe a já se mohu na jeho výsledky spolehnout. U lidstva je to jiné. Lidstvo se navíc je-
ště zprůměrovává. Může dostat skvělé příležitosti, ale přesto někdy i nad očekávání zklame. Jde
o vadu materiálu. A pak samozřejmě také může, ať už jde o lidstvo (či jinou skupinu) nebo o jednotli-
vce, do jeho osudu někdo vědomě zasáhnout. Lidé odjakživa věří, že do jejich osudu zasahují boho-
vé, což je celkem přijatelná myšlenka, s výjimkou katolické verze, ta je opravdu perverzní.
Občas ke mně přicházejí předpovědi, informace, ale výlučně takové, které můžou něčemu pomoct, 
před něčím varovat či nějak jinak prospět. Pouze ty věci, se kterými se ještě něco dá dělat. Nic, co
vědět nepotřebujeme, do čeho nám nic není, nebo co pro náš rozvoj, pochopení, pro naše dobro
není dobré, abychom věděli.
     Aniž jsem si to uvědomovala nebo to tušila, předpovědi mě provázely zřejmě celý můj život. Vše
se později stalo nebo mělo nějakou symboliku. Kromě jiných věcí například ve zpěvu.
     Nezpívala jsem velké množství rolí, ale všechny, když se na to podívám zpětně, byly k věci.
Jako na první si pamatuji na roli studánky. Text písně Studánky Rubínky mě v hlavě pronásledoval
celá léta:
"Jsem Rubínka opuštěná, voda moje zakalená. Zlý moci čarovný nedbaly na můj hlas varovný. 
Chtěla bych být plná čistý pěny bez bahna a bez kamení. Pak bych žízeň uhasila, v lidech by zas
byla jenom zdravá síla". 
To už je minimálně pětadvacet let.
Před asi sedmi lety jsem nazpívala na cd Milana Prince píseň Smutná psaní. "Má smutná psaní
(
že by Covidopisy?), k jakým očím jdou, k nebi nerostou..."; můj dech se tají, když je zvolna čtou 
a zapláčou, jak čas je krájí... Smím tě snad chránit, když zlý časy jdou, co zem 
(nebo snad Zem?)
rozervou... Ne, nejsme v ráji!"
     První rolí v barokní opeře byla role chlapce, který hledá svého otce. Zlá královna Alcina zaklela
již mnoho mužů a chlapec je ten, kdo na to přijde. Můj učitel zpěvu mi moji roli vysvětlil jednou
stručnou větou: "Všechny postavy tu řeší něco důležitého, jen Vy sem pořád lezete a votravujete".
Ano, tak si v posledních letech a zejména v současné době připadám. Když jsem asi o 7 let pozdě-
ji sama dostala roli této zlé královny v jiné - mé nejoblíbenější barokní opeře, přestala jsem mít
schopnost zpěvu. Zlou čarodějnici mi to zpívat nedovolilo. Roli Violety (z opery Traviata), na kterou
jsem se připravovala a kterou jsem vždy vnímala jako iracionálně blízkou a tak nějak fatálně zásad-
ní (vzpomínám si, jak mnou asi ve 12 letech v malém vesnickém kině otřásl film Dáma s kaméliemi),
jsem už asi naštěstí nestihla, i když můj život nakonec dopadl vlastně právě podle ní. Zpívala jsem
Syrénu (ponechám si také nějaké tajemství); když už jsem mlela z posledního, odzpívala jsem ještě
s odřenýma ušima v Obecním domě megadílo věnované boji proti terorismu. Poslední role, kterou
jsem před svým "oněměním" zpívala, byla role němého. A v těch úplně posledních  dnech, už téměř
bez hlasu, jsem byla požádána, abych zašla do Fisya nazpívat nějakou hudbu do filmu. (Točil to Má-
rio Klemens ml., slova byla ve staroaramejštině, velmi lpěli na výslovnosti a na těch hrdelních "ch".
Když jsme na jednom místě toto ch opakovali už asi po šesté, řekla jsem do režije: "Já jsem v sed-
mým měsíci a jestli to řeknu ještě jednou, tak se pobleju".) Pamatuji se, jak jsem se podívala na xe-
roxovaný list notového papíru, přečetla jsem načmáraný nadpis a říkala jsem si "to je teda nápad,
právě v týhle době, kdy Mell Gibson dokončuje velkofilm se stejným názvem, Passions of Christ..."
Mé umučení (jak popisuji v části"terapie") dosáhlo vrcholu. Pak už jsem nikdy doopravdy nezpívala.
Ze všeho, co jsem byla, měla a uměla, zbyly potrhané cáry, chabý stín, jenom slabý odlesk.
Pecharová je mrtva. Ať žije nová Pecharová.

19.9.2022:
     K těm věštbám - ještě je důležitá jedna věc. Neudělat diletantskou chybu, jakou jsem udělala asi
před pěti lety. Řekla jsem, co se stane, přesné období, ale minula jsem se o rok. Stalo se to přesně,
ale o rok později. A dobré je podívat se na celek. Něco může projít v prvním kole, ale ve druhém
už ne (a naopak). Teď jsme už naštěstí v tom druhém kole, kdy jsou lidé poučenější.

     Dnes při pohřbu anglické královny náš televizní komentátor vykládal, jak si Alžběta při návštěvě
mile a přátelsky popovídala s Havlem a jak si pěkně porozuměli. Ve skutečnosti královna při obědě
s Havlem jedinkrát v životě porušila protokol. Havel totiž dojedl a zatímco královna ještě jedla, za-
pálil si cigaretu. Alžběta se zvedla a s celým dvorem odešla.
     Připomnělo mi to demagogii, kterou v minulých týdnech a měsících naše média zahrnovala če-
ské prosťáčky, když popisovala, jak zametáme s Putinem. Stejně jako u coronaviru útočila a využí-
vala jejich mizerných vlastností a dodávala jim pocit ubožácké moci, který mají tyto typy, co
ve všech dobách postávaly v prvních řadách před šibenicemi, velmi rády. Rádi naslouchali, jak se
Putin (údajně) třese strachy, neboť se chystá (údajně) jeho postavení před mezinárodní soud a bude
souzen za své zločiny spáchané na Ukrajině. Vzpomínám si, jak jsem se rozesmála, když jsem to
slyšela. Jak by ho tam chtěli dostat? Co budou dělat, když se nedostaví? A kdo mu to řekne? Pokud
bychom se chtěli vydat tímto směrem, musela by být za takové zločiny v první řadě obžalována
Amerika, a to by si mohla před budovu soudu rovnou stoupnout s obytňákem.

     Před necelým týdnem jsem se "dozvěděla", že "svět se přetáčí". Když jsem včera ráno zkusila
"hoď prognózu", přišlo ke mně, že  "začnou se dít nové věci. Dnes ještě ne, ani zítra, až v dalších
dnech".  Taky další dost nečekaná novinka - Země přestala být v ohrožení zničení. Zdá se, že lid-
stvo se začíná umoudřovat.

     Pokud bych za sebe mohla poprosit - slyšela jsem, že prý obrovské množství lidí dělá různé
rituály a podobně, aby čerpali sílu z "matky Země", aby se přes ni posilovali. To není moc chytré,
Země je velmi vyčerpaná, je to matka v rekonvalescenci a sama potřebuje nabrat sílu a to posled-
ní, co potřebuje, je, aby jí někdo ještě pouštěl žilou. Aspoň vy to, prosím, nedělejte.

     Zní to asi hloupě, ale já jsem celkem nadšená ze všeho, co se děje. Lidstvo evidentně potřebo-
valo hodně stresorů, aby se konečně pohnulo. Když budete tlačeni vysokými cenami, budete brblat
a ustupovat a trpět. Když jsou ceny tak absurdně vysoké, že je ani ve snu nemůžete zaplatit, zaúto-
číte; pohnete se. Musíte něco udělat. Někdy není nad to, když člověk nemá na vybranou, když už
nemá kam ustoupit. Může to být hotové požehnání. EU se také činí, seč může. Co bychom si víc
mohli přát? Utrpení roztroušené do mnoha let , stálá síla zvyku a nikde naděje na zlepšení - to je
smrt. Ale v možnosti boje, v boji, který lze vybojovat - tam je život, tam je nový naděje.
     Velké změny by měly přijít na konci roku, i novou vládu bychom mohli mít už na konci roku.
Dřív ale ne. Ještě se musí stát, co je třeba, aby se stalo.
Viděla jsem ještě velikou paniku, někdy od půlky či konce října. Nevím, o co půjde, ale "odbou-
chne" to hodně očkovaných lidí. Taky jsem viděla - slyšela termín "smrt s velkou kosou". Ta kosa
byla opravdu veliká. Bude to mít nějaký důvod, ale zatím ještě nevím, jaký. V druhé polovině 
období od teď do konce roku. "Hodně velkou kosu" jsem viděla někdy v březnu či v dubnu.

     Hodně lidí, a to i mladých, má stále sílící problémy s krátkodobou pamětí. Ve vzduchu je už
strašně moc jedů a stále přibývají. Můžeme být trochu přetoxikovaní a samozřejmě vystresovaní.
S úbytkem jedů se tyto problémy zase zlepší.

20.9.2022:
     Také jsem viděla, že očkovaní půjdou do obrovské pokory či spíše pokoření a ponížení v násle-
dujících měsících, dost možná se nějaké věci odtajní či začnou někteří doktoři mluvit.
Dále jsem viděla, že na samém konci roku bude mát hodně firem problémy, budou na pokraji kra-
chu, protože nebudou mít zaměstnance.
Očkovaní, máte poslední příležitosti obrátit se na druhou stranu; vaše karma (= možnost tvořit si
své děje; dnes už možnost tvořit si svoji budoucnost) končí; tlučte hlavou o dlažbu a litujte, že jste
zradili nás a také sebe. Buďte tak dobří, jak jen můžete, jak jen dokážete. Můžete zachránit své ži-
voty, ale hlavně zachráníte svoji budoucnost. Vím, že jsou mezi vámi hodní, dobří lidé. Mnohem le-
pší, než mnozí neočkovaní. Věřím, že podruhé byste tuhle chybu neudělali. Potřebujeme do budou-
cna každou schopnou, dobrou duši, která by chtěla budovat lepší nový svět. Budete trpět, ale bu-
dete rádi, že jste to zvládli, budete mít dobrý pocit ze svého života. Budete se ale muset hodně,
hodně snažit. Začněte se už nad sebou zamýšlet. Tahle možnost nebude před vámi věčně. Určitě
to stihněte letos. Příští rok už budou pro vás brány zavřené a vaše bušení na dveře nikdo neuslyší.

     "Blíží se doba nové vlády. Zlo a utrpení se počne vzdalovat a i když jeho odchod nebude jedno-
duchý, nemá do následujících období možnost přežít. Lidé začnou nabývat více moudrosti. Věci
vezmou do rukou pozemšťané, vyženou přistěhovalce a ti, jež jsou prázdní, budou opouštět své
prázdné schránky. Bude pak hodně místa na světě. Lidé začnou znova. Až uplyne pár let (6.7), ne-
bude už na světě nic než láska."

     Blíží se konec, završení jedné etapy lidstva. Musíme přejít do jiné etapy, někdy kolem jara pří-
štího roku, jinak nás tu ukončí. Nezapomeňme, že Země je pořád jen projekt. Pokud si ji nehodlá-
me hájit, nemusí tu pro nás být. Něco většího, než jsme my, ji vymaže i s námi. Nebyla vytvořena
pro přistěhovalce; ti mohou zůstat doma; mají svoji domovinu.
To je něčemu podobné, ne? Nenapadá vás, čemu? Nebudeme - li si hájit pro sebe svoji zemi, mů-
žeme tu jako národ skončit.